De Armeense genocide

 /  Erkenning  /  Formele erkenning

Formele erkenning

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er steeds meer internationale organisaties, overheden en staatshoofden & regeringsleiders die de genocide formeel erkend hebben. Onder wetenschappers bestaat al langer consensus dat er genocide is gepleegd op christelijke minderheden in het Ottomaanse Rijk. De laatste jaren komt er bovendien steeds meer aandacht voor dat naast Armeniërs ook Grieken, Assyriërs en Arameeërs slachtoffer zijn geweest van de genocide.

Nederlandse erkenning
In Nederland heeft de Tweede Kamer verschillende keren moties aangenomen waarin de Armeense genocide formeel erkend wordt. In eerste instantie werd de Nederlandse regering in 2004 en 2015 opgeroepen om de Armeense genocide in bilateraal contact met Turkije ter sprake te brengen. In de meest recente moties van 2018 en 2021 wordt de genocide expliciet door de Tweede Kamer erkend en wordt de regering verzocht hetzelfde te doen.

Hieronder een verzameling van resoluties en verklaringen die expliciet spreken van genocide.

Overheden 

Internationale organisaties 

Staatshoofden & regeringsleiders 

Wetenschappers 

Overige verklaringen & resoluties

top