De Armeense genocide

 /  Erkenning  /  Formele erkenning

Formele erkenning

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er steeds meer internationale organisaties en overheden, staatshoofden & regeringsleiders die de genocide formeel erkend hebben. Onder wetenschappers bestaat al langer consensus dat er genocide is gepleegd op christelijke minderheden in het Ottomaanse Rijk. De laatste jaren komt er bovendien steeds meer aandacht voor dat naast Armeniërs ook Grieken, Assyriërs en Arameeërs slachtoffer zijn geweest van de genocide.

Nederlandse erkenning
In Nederland heeft de Tweede Kamer diverse moties aangenomen waarin de Armeense genocide erkend wordt. In eerste instantie werd de Nederlandse regering in de motie van 2004, in het kader van een eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie, en in de motie van 2015 naar aanleiding van de honderdjarige herdenking van het begin van de genocide in 1915, opgeroepen om de Armeense genocide in bilateraal contact met Turkije ter sprake te brengen.

Omdat de Nederlandse regering sindsdien structureel van “de kwestie van de Armeense genocide” spreekt wordt in de recente moties van 2018, 2021 en 2023 de genocide expliciet door de Tweede Kamer erkend en wordt de Nederlandse regering verzocht hetzelfde te doen. Opmerkelijk is dat de Nederlandse regering door het taalkundig vermijden van eenduidige erkenning feitelijk onderdeel is geworden van “de kwestie” uit haar eigen terminologie.

Internationale erkenning 
Hieronder, op alfabetische volgorde naar land, de belangrijkste resoluties, verklaringen en wetten waarin de Armeense genocide expliciet benoemd wordt. De omvang maakt dat deze vorm van formele erkenning in zijn samenhang een institutioneel karakter heeft.

Internationale organisaties 

Wetenschappers 

top