De Armeense genocide

Nederland

De vervolging van Armeniërs tijdens de nadagen van het Ottomaanse Rijk was in Nederland, net als in de rest van de westerse wereld, algemeen bekend. Er werd regelmatig over bericht in de Nederlandse pers en op diplomatiek niveau werd erover gerapporteerd door Nederlandse diplomaten in Constantinopel.

De vervolging van de Armeniërs, Algemeen Handelsblad van 15 januari 1916

Algemeen Handelsblad, 15 januari 1916. (Bron: Delpher)

Geopolitiek heeft de Nederlandse overheid zich altijd afzijdig gehouden. Als klein land tussen de Europese grootmachten Groot-Britannië, Duitsland en Frankrijk was het beleid er vooral op gericht om de eigen economische belangen te behartigen. Nederland voerde om die reden een strikt neutraal buitenlands beleid. Omdat de kolonie Nederlands-Indië overwegend islamitisch was gold dit ook voor het Ottomaanse Rijk, waarvan het staatshoofd, de sultan, zich opwierp als geestelijk leider van moslims wereldwijd.

Nederland en de Armeense kwestie ›››
Nederland had sinds de zestiende eeuw diplomatieke betrekkingen met het Ottomaanse Rijk. Meer over het Nederlandse beleid ten aanzien van de Armeense kwestie in een artikel van historicus Edwin Ruis. Lees verder ›››

Nederlandse pers ›››
In de Nederlandse kranten verschenen net als in de rest van de westerse pers vanaf het einde van de negentiende eeuw regelmatig berichten over de vervolging van Armeniërs in het Ottomaanse Rijk. Lees verder ›››

Spotprenten ›››
Naast geschreven artikelen zijn er in de Nederlandse pers ook spotprenten gepubliceerd over de “Armeensche kwestie”, onder anderen van de bekende cartoonisten Johan Braakensiek en Louis Raemaekers. Lees verder ›››

Nederlandstalige rapporten ›››
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er een aantal rapporten en pamfletten verschenen die de genocide uitgebreid documenteren. De meest bekende is het zeer gedetailleerde rapport Marteling der Armeniërs in Turkije. Lees verder ›››

Nationaal Archief ›››
De Nederlandse overheid werd door het Nederlands gezantschap in Constantinopel op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het Ottomaanse Rijk, waaronder de vervolging van Armeniërs. Lees verder ›››

top