De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Armeniërs oorlogvoerende natie

Algemeen Handelsblad, 10 december 1918
Bron: Delpher

De Armeniërs oorlogvoerende natie

Het Corr. Bur. te 's-Gravenhage deelt mede dat het Armeensche persagentschap te Geneve uit officieele bron vernam, dat Frankrijk in overeenstemming met zijn geallieerden Armeniën heeft erkend als oorlogvoerende mogendheid. Er zullen dus ter vredesconferentie Armeensche vertegenwoordigers worden toegelaten.

Volgens het Armeensche blad "Arev" van Alexandrië zijn bij de bezetting van Syrië 500 Armenische kinderen van 8 tot 16 jaren bevrijd, die door de Turken van hun ouders waren weggesleept en een zuiver Salamitische opvoeding kregen. De Fransche regeering heeft de zorg voor de kinderen op zich genomen.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top