De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Hulp voor het Armenische volk

Algemeen Handelsblad, 13 november 1917
Bron: Delpher

Hulp voor het Armenische volk

In gevolge de circulaire van het Hoofd-Comité: "Hulp voor het Armenische volk", heeft zich hier ter stede een plaatselijke commissie gevormd bestaande uit dr. L. Heldring, voorzitter, S.P. van Eeghen, prof. mr. D.P.D. Fabius, dr. J. F. Hoekstra, ds. H. Koffijberg, dr. Ph. Kohnstamm, prof. mr. Paul Scholten, E. Sillem, mej. L. C. A. van Eeghen, 462 Heerengracht, secr.-penningm.

Deze commissie laat eerdaags de circulaire van het Hoofd-comité aan verschillende ingezetenen te zenden. Tot nu toe is aan giften gaarne ƒ 4676,30 ontvangen. Verdere giften worden in ontvangst genomen door de penningmeesteresse.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top