De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De onderdrukte volken van Turkije

Algemeen Handelsblad, 13 september 1918
Bron: Delpher

De onderdrukte volken van Turkije

Naar onze medewerker te Lausanne uit de beste bron vernam, zal 10 dezer te Genève de constitueerende vergadering plaats vinden van een Bond der onderdrukte volken in Turkije, samengesteld uit afgevaardigden der Armeniërs, der Zionisten, der Levantijnsche Grieken en der Syrische Arabieren. Het doel van dezen Bond is thans reeds, maar vooral in de toekomst, elkander getrouw ter zijde te staan bij de verkrijging en de handhaving der gemeenschappelijke rechten, en wel in innige samenwerking met het Britsche rijk en zijne bondgenooten, desnoods in de toekomst onder protectoraat der vereenigde liberale mogendheden. Dit laatste punt werd overigens nog niet geheel vastgesteld. Ook zullen de vier bovengenoemde naties onderling en in overleg met de Britsche regeering zich verstaan betreffende de afbakening der wederzijdsche grenzen, opdat eventueele wrijving in de toekomst voorkomen worde.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top