De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1919–1923  /  Armenië – De republiek bedreigd

Algemeen Handelsblad, 20 september 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië – De republiek bedreigd

Het Armeensche Persagentschap te Parijs meldt dat de laatste uit den Kaukasus ontvangen berichten den toestand in Armenië in een zeer somber licht stellen. De troepen van Moestafa Kemal pasja hebben in drie verschillende richtingen de grens overschreden. Van de vlakte van Passen uit, dringen de Turken in de richting van Sarikamisj en Kaghesan vooruit, de bevolking voor zich uitdrijvend.

Een tweede colonne, welke van de vlakte van Alasjkert is opgerukt, heeft 't gebied van Ikdir overweldigd. De stad Koelpe en de geheele streek daarom heen, is door de troepen van Kemal pasja bezet. De Armeensche troepen wijken voor de overmachtige vijandelijke strijdkrachten en trekken op Ikdir terug.

In de provincie Nakhitsjevan dringt een derde Turksche colonne, door geregelde Tartaarsche troepen versterkt, onder bevel van Khalil bey, in de richting van Ordoebad vooruit. De ontmoetingen in deze streek, die het karakter van een guerilla droegen, hebben de verhouding van ware oorlogsproporsties aangenomen. De troepen der republiek Azerbeidzjan nemen er deel aan.

Volgens het bericht is het bestaan der jonge Armeensche republiek in gevaar.

top