De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Een oproep ten bate der Armeensche vluchtelingen

Algemeen Handelsblad, 23 januari 1918
Bron: Delpher

Een oproep ten bate der Armeensche vluchtelingen

LONDEN, 22 Jan. (Reuter.) Het bestuur van het Lordmayorfonds voor de Armeensche vluchtelingen kreeg van zijn agent te Tiflis een telegram, meldend dat wegens gebrek aan levensmiddelenaanvoer de toestand der vluchtelingen kritiek is. De agent spreekt de hoop uit, dat het bestuur de voeding op zich zal willen nemen van 7000 vluchtelingen in het Zydirdistrict, hetgeen 90.000 roebels per maand zou kosten. Het bestuur, dat reeds voorziet in de kosten van de werkverschaffing aan vrouwen, verklaarde deze nieuwe zorg voorloopig drie maanden op zich te willen nemen. Het doet nu een beroep op het publiek om de noodige gelden te verkrijgen. Het wijst er daarbij op, dat de noodlijdenden in hoofdzaak vrouwen en weezen zijn van mannen die tegen de Turken in Armenië strijden of in den strijd aldaar gedood zijn, of die in 1915 door de Turken zijn vermoord. De vroeger door de Russische regeering aan de vluchtelingen gegeven steun is òf geheel opgehouden òf zeer verminderd.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top