De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Protest

Algemeen Handelsblad, 23 februari 1918
Bron: Delpher

Protest

Tegen de mededeelingen van het Turksche persagentschap "Milli", over de toestanden in Armenië wordt geprotesteerd door het "Bureau Arménien de Correspondance", dat ons mededeelt: "Toen de desorganisatie der Russische legers een feit geworden was, zijn de Kaukasische Armeniërs verplicht geworden een nationaal leger te vormen, om het Armenische front tegen hernieuwde Turksche invallen te beschermen. De Armeniërs grepen slechts naar de wapenen, om hun bestaan en hun geboortegrond te verdedigen, die reeds sedert oudtestamentische tijden van hunne voorvaderen heeft behoord. Als afstammelingen van een oude beschaafde natie, met vreedzame zeden, zijn de Armeniërs niet in staat de misdaden te bedrijven, die de Turken hen willen aanwrijven."

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top