De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Turkije's ongerustheid over Bulgarije

Algemeen Handelsblad, 24 juni 1915
Bron: Delpher

Turkije's ongerustheid over Bulgarije

LONDEN, 24 Juni. (Eigen bericht.) De "Times" verneemt uit Sofia, dat volgens bericht uit Adrianopel de Turksche korpsen, bij Midra geconcentreerd, met het oog op een mogelijke landing der Russen, teruggetrokken zijn. De Turksche regeering zou overtuigd zijn, dat alle gevaar voor een Russisch offensief aan de Zwarte Zeekust geweken is, tengevolge van de gebeurtenissen in Galicië. Ongeveer 50.000 man marcheeren naar Kirk Kilisse,van waar ze per trein naar Adrianopel worden gebracht. Reeds zijn vijf treinen met infanterie en veldartillerie daar aangekomen. Onder de bevolking heerscht groote beweging wegens de overhaaste maatregelen tot versterking van het garnizoen van Adrianopel en van de vestingwerken. Die maatregelen schijnen er op te wijzen, dat het vertrouwen van Turken en Duitschers in de bedoelingen van Bulgarije begint te verminderen. De militaire bevelhebber is vervangen door een Duitsch officier. De spoorwegbrug over de Arda en andere bruggen zijn ondermijnd en de grensposten worden versterkt. Tal van gezinnen en verschillende burgerlijke en militaire autoriteiten vertrekken naar Konstantinopel.

De vervolging der Armeniërs duurt voort. Te Adrianopel is een Armeniër ter dood veroordeeld, omdat hij als zijn overtuiging uitsprak dat de Bulgaren wel spoedig zouden komen.

Te Konstantinopel zijn onlangs vijftig Armeniërs opgehangen en vijf doodgeschoten.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top