De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Armeniërs en Turken

Algemeen Handelsblad, 5 februari 1918
Bron: Delpher

Armeniërs en Turken

Een uitvoerig Milli-telegram meldt, dat de Russische troepen aan het Kaukasus-front, in weerwil van hetgeen bij den wapenstilstand is bepaald, hun stellingen verlaten en naar hun land terugkeeren. De Armeniërs in dit ontruimde gebied maken van den toestand gebruik om de inwoners van Turksche nationaliteit, speciaal de Mohammedanen, te vervolgen.

Op een verzoek van Turksche zijde beloofde de Russische opperbevelhebber aan het Kaukasusfront de noodige maatregelen te nemen, maar tot dusver kon daarvan niets worden bespeurd, vermoedelijk, omdat de Russische troepen, die in staat zouden zijn die maatregelen ten uitvoer te leggen, reeds zijn weggetrokken. Het telegram geeft vervolgens een opsomming van allerlei onmenschelijkheden, die door de Armeniërs jegens de Turken zouden zijn gepleegd.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top