De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Tegenspraak

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 oktober 1917
Bron: Delpher

Tegenspraak

KONSTANTINOPEL. 10 October. (Milli.) Officieel: De Russen meldden in hun stafbericht van 5 October, dat hun troepen zich stormenderhand van Diramdia, 75 werst van Mossoel, zouden hebben meester gemaakt. De troepen, waarvan in het bovenstaande sprake is, waren in werkelijkheid niet anders dan een aantal bandieten, bestaande uit Nestorianen en Armeniërs, die zich hadden opgemaakt om de vreedzame bewoners aan te vallen en het dorp te verwoesten, maar zich voor de beweging onzer troepen uit de voeten moesten maken. Het is zonderling, dat de Russen wandaden van een bende bandieten verheerlijken.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top