De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Armeniërs

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 oktober 1915
Bron: Delpher

De Armeniërs

LONDEN, 14 October. (Part.) De Times verneemt uit Washington, dat Morgenthau, de Amerikaansche gezant te Konstantinopel, gerapporteerd heeft, dat de veranderde toestand op den Balkan een nieuwe uitbarsting van Armenische gruwelen heeft tengevolge gehad.

Het Amerik. departement van Staat begrijpt niet waarom zijn vertoogen tot de Russische regeering zijn genegeerd en waarom de belofte, dat aan de Armeniërs zou worden vergund om naar Amerika uit te wijken, blijkbaar enkel was afgelegd om weer te worden gebroken.

Er is niets gedaan om Morgenthau te helpen, het hulpfonds ad $ 100,000, dat reeds door Morgenthau was bijeengebracht, ten bate van de Armeniërs te besteden.

Het schijnt dat de Duitsche regeering niet het minste plan heeft tot dit doel tusschenbeide te komen.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top