De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Armeniërs

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 januari 1916
Bron: Delpher

De Armeniërs

LONDEN, 14 Januari. (Reuter part.) Lord Bryce heeft van een hem bekend Armeniër, die uit Engeland was vertrokken om zijn landgenooten te helpen, het volgende telegram ontvangen:

Erivan 10 Jan.: Vluchtelingen, die juist uit Moesj aankomen, verklaren dat na de afkondiging van amnestie door de regeering, van 1500 Armeniërs uit Sassoen, die zich gedwongen door honger en koude, in het laatst van Nov. aan de overheid hadden overgegeven, op bevel van den goeverneur van Moesj de mannen zijn vermoord, de vrouwen en kinderen in de Euphraat zijn verdronken.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top