De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Uit de Duitsche pers

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 december 1917
Bron: Delpher

Uit de Duitsche pers

BERLIJN, 14 Dec. (Wolff.) De Vorwärts schrijft: sedert de bezetting ven Jeruzalem wordt in Engeland een levendige, door de regeering aangemoedigde beweging in scène gezet voor de bevrijding der Klein-Aziatische volkeren. De Joden lokt men met een zelfstandigen staat Palestina, den Arabieren belooft men Arabië, den Armeniërs Armenië, in Bagdad hoopt men wederom een Arabischen staat te zien ontstaan, kortom men doet al het mogelijke om de Turken in Klein-Azië in deze verdeeling te doen opgaan.

Het doel dezer actie is doorzichtig. Inderdaad kon immers het imperialistische Engeland in zijn wereldheerschappij oneindig veel meer volken bevrijden, vooral ook de Oostersche, maar het wil juist alle wegen naar Indië onder zijn gezag brengen, dat evenals vroeger de voornaamste buit moet blijven.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top