De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Vereenigde Staten en de slachtingen onder de Armeniërs

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 februari 1916
Bron: Delpher

De Vereenigde Staten en de slachtingen onder de Armeniërs

NEW-YORK, 19 Februari. (Reuter.) De World verneemt uit Washington: Lansing heeft den Amerikaanschen gezant te Konstantinopel telegrafisch opgedragen, bij Turkije tegen de wreedheden jegens de Armeniërs verzet aan te teekenen en de hoop uit te spreken dat de bedrijvers gestraft zullen worden. Een herhaling zou de regeering dwingen beslissender stappen te doen.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top