De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Uit Armenië

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 februari 1918
Bron: Delpher

Uit Armenië

KONSTANTINOPEL, 17 Februari. (Milli.) Uit het oorlogsperskwartier wordt gemeld: een afdeeling der benden, die langs den straatweg Erzindjan-Mamkatoem de vlucht namen, werd door onze detachementen verrast op het oogenblik dat zij bezig was wreedheden in de naburige dorpen te bedrijven. De bende antwoordde met haar kannonnen en machinegeweren. Na afloop van het gevecht had zij 200 dooden; de rest vluchtte in wanorde. Drie kanonnen, twee bomwerpers, een machinegeweer en acht wagens met oorlogsmaterieel vielen in onze handen. Onder de dooden bevonden zich twee hoofden der benden.

(Het rapport eindigt met een relaas van wreedheden, die de Armeniërs op de Musulmannen zouden hebben bedreven. Op den weg van Tsjardakli naar Erzindjan staat geen dorp meer overeind, terwijl de bewoners allen zijn vermoord. – Red.)

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top