De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Armeniërs

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 oktober 1915
Bron: Delpher

De Armeniërs

LONDEN, 2 October. (Part.) De Daily Chronicle verneemt van een autoriteit op het gebied van het Nabije Oosten, die zijn informatie via Sofia ontvangt uit Konstantinopel, het volgende:

De Amerikaansche gezant te Konstantinopel, Morgenthau, heeft aan de Turksche regeering aangeboden, alle Armeniërs, die thans door de Turken van hun woonplaatsen worden verdreven, naar de Vereenigde Staten over te brengen. Morgenthau was diep geschokt door de vreeselijke moorden en gruwelen, die bij de verjaging van de Armeniërs van hun woonplaatsen bedreven waren, en door zijn onmacht om langs de gewonen diplomatieken weg voor hen op de bres te komen.

Het is nog niet bekend of de Turksche autoriteiten dit aanbod hebben aanvaard of verworpen. Waarschijnlijk is, dat het nog in overweging is.

De Daily Chronicle verneemt nog dd. 1 dezer uit New York, dat de Amerikaansche regeering een beroep heeft gedaan op Duitschland om bij Turkije tusschenbeiden te komen ten bate van de Armeniërs. Gezant Bernstorff had eerst de waarheid van de berichten nopens de gruwelen ontkend; doch nadat vanuit Berlijn de juistheid van de berichten was toegegeven, zeide Bernstorff, dat het hier militaire noodzakelijkheid gold. De gezant gaf dus te verstaan, dat vrouwen, kinderen en ouden van dagen in opstand waren gekomen tegen de Turksche wapenbroeders van Duitschland.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top