De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Armenië

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 december 1918
Bron: Delpher

Armenië

PARIJS, 1 December. (Reuter.) De nationale Armenische delegatie alhier heeft de onafhankelijkheid van het vereenigd Armenië uitgeroepen, Cilicia inbegrepen.

LONDEN, 30 November. (Reuter.) Van Armenische zijde verneemt Reuter, dat er uit Bagdad bericht is ontvangen, dat, volgens mededeelingen van vluchtelingen en ooggetuigen, die pas uit Turkije ontsnapt zijn, alle verbannen Armeniërs door de Turksche regeering ter dood zijn gebracht, in anticipatie op den wapenstilstand. Men zal zich herinneren, dat in het wapenstilstandsverdrag tusschen de geallieerden en Turkije bepaald was, dat alle Armenische ballingen te Konstantinopel bijeengebracht en aan de geallieerden overgegeven zouden worden. Er is tot nu toe geen spoor ontdekt van de Armenische notabelen, die gedeporteerd werden, toen Turkije den oorlog verklaarde.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top