De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Turksche protestvergadering

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 november 1918
Bron: Delpher

Turksche protestvergadering

BERLIJN, 19 November. (Part.) Naar de Freiheit meldt is Zondag in Berlijn een vergadering der Turksche kolonie en Turksche matrozen uit Kiel gehouden. Prof. Hamdoelah Joebhi schetste den ongelukkigen toestand van Turkije. De verliezen van het Turksche leger, dat uit een bevolking van 10 millioen menschen is gerecruteerd, zijn ontzaglijk. Ongeveer drie millioen man zijn omgekomen, waarvan 1½ millioen tengevolge van de zeer slechte verzorging der soldaten.

Het blad schrijft verder: het feit dat de aanstichters dezer schandelijke daden, Enver en zijn vriendjes, naar Duitschland zijn gevlucht, nadat zij hun land in een ontzettenden toestand aan den vijand hebben overgegeven en dat zij zich thans te Berlijn ophouden, heeft tot een stormachtige betooging aanleiding gegeven. Hierbij werd leedwezen geuit dat lieden als Enver, die bovendien beschuldigd wordt honderdduizenden Armeniërs te hebben omgebracht, onder bescherming van het nieuwe vrije Duitschland staan. De Freiheit zegt dat, indien het waar blijkt te zijn dat Enver en zijn kameraden zich inderdaad te Berlijn ophouden, het de taak der regeering moet zijn zich het bezit dezer misdadigers te verzekeren.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top