De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Van de Turksche fronten

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 februari 1918
Bron: Delpher

Van de Turksche fronten

KONSTANTINOPEL, 23 Februari. (Milli.) Officieel. Aan het front in Palestina is de gevechtsbedrijvigheid tengevolgen van hevigen storm, regen en hagel gering geweest. Bij Kokajan is een vijandelijk vliegtuig neergeschoten door een batterij. De inzittenden zijn gevangen genomen. Hun poging om het toestel te vernietigen is verijdeld.

Onze detachementen, die Baiboert binnengetrokken waren, zijn getuige geweest van het afschuwelijke schouwspel der Armenische benden. Grijsaards, vrouwen en kinderen, die uit vrees voor de benden in hun huizen gebleven waren, zijn voor een deel met die huizen verbrand; zij, die buitenshuis in handen der benden vielen, zijn met de bajonet afgemaakt. In twee dagen hebben onze troepen op straat en in de huizen meer dan twee honderd lijken opgeruimd en begraven. Detachementen uit Georgië, die onlangs te Rizeh aankwamen, om er in kantonnement te gaan, zijn getuige geweest van de wreedheden, die Armeniërs er bedreven hadden. Walgend van zoveel barbaarschheid en bewogen door het klagen van de Mohammedaansche bevolking, hebben de detachementen er van afgezien daar te kantonneeren en zijn weggegaan niettegenstaande de smeekbeden der bevolking.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top