De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De oorlog

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 mei 1915
Bron: Delpher

De oorlog

Het Engelsche Persbureau maakt bekend, dat de regeeringen van Engeland, Frankrijk en Rusland de volgende openbare verklaring afleggen:

"In de laatste maand hebben de Koerdische en Turksche inwoners van Armenië Armeniërs vermoord, met medeweten en dikwijls met behulp van het Ottomaansche ambtenaren. Omtrent het midden van April zijn er zulke moorden voorgevallen in Erzeroem, Dertsjan, Egin, Biblis, Sassoen, Moesj, Zeitoen en in heel Cilicië. De inwoners van bijna 100 dorpen bij Wan zijn allen vermoord en in die stad wordt de Armenische wijk door Koerden belegerd. Intussen raast de Ottomaansche regeering te Konstantinopel tegen de onschuldige Armenische bevolking. Tegenover de nieuwe misdaden, door Turkije bedreven, geven de verbonden regeeringen openlijk aan de verheven Porte kennis, dat zij al de leden van de Ottomaansche regeering, alsook al hun ambtenaren die er bij zijn betrokken, persoonlijk voor die moorden aansprakelijk te stellen."

Naar de Times uit Sofia verneemt, zijn er wanordelijke toestanden in Adrianopel voorgevallen. Basjibozoeks kwellen de inwoners. Armeniërs worden vervolgd. Er zijn er 45 naar een onbekende plaats gezonden.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top