De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Van Turksche zijde

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 januari 1917
Bron: Delpher

Van Turksche zijde

De Turksche legatie te 's Gravenhage meldt:

In haar nummer van den 1sten dezer publiceert de Times een artikel, getiteld: "Terdoodbrenging van een natie", waarin het blad beweert, dat een fatwa, bekrachtigd bij keizerlijk irade, de slachting zou hebben gewettigd van Armeniërs, die mohammedaansch bloed hebben vergieten.

De keizerlijke Ottomansche legatie te 's Gravenhage is gemachtigd deze bewering ten stelligste tegen te spreken.

In dit artikel werd ook gezegd dat één Koerd 70.000 Armeniërs zou hebben gedood.

Eenigen tijd geleden heeft een groot Nederlands blad gewezen op het feit, dat de dagbladen der geallieerden schijnen te willen uitblinken door sensationeele en fantastische verhalen van gruwelen, die door de centrale mogendheden zouden zijn bedreven. Het artikel in quaestie van de Times geeft opnieuw een typisch voorbeeld van den geestestoestand, waarin zich tegenwoordig de Engelsche pers bevindt en van de verzinsels en lasterlijke middelen, waarvan zij zich tegenover hare vijanden bedient.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top