De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Tegenspraak

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 juli 1917
Bron: Delpher

Tegenspraak

KONSTANTINOPEL, 4 Juli. (Milli.) De United Press heeft zich uit Parijs laten melden, dat in Siwas een verschrikkelijke moord op de Armeniërs heeft plaatsgehad. De 6000 Armeniërs, die daar kort geleden hadden gewoond, zouden bijna geheel zijn verdwenen.

Nu is het bekend, dat bij het begin van den oorlog de Armeniërs zijn opgestaan. De keizerlijke Ottomaansche regeering was dientengevolge genoodzaakt de Armenische bevolking uit de operatiezône te verwijderen. In die zône lag ook de stad Siwas en de Armeniërs, die daar woonden, zijn dan ook al twee jaar geleden naar Oerfa gebracht. Bovengenoemd bericht kan dus niet juist zijn aangezien er in Siwas geen Armeniërs meer zijn.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top