De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Een Duitsche lezing over de moorden op de Armeniërs

Rotterdamsch Nieuwsblad, 12 oktober 1915
Bron: Delpher

Een Duitsche lezing over de moorden op de Armeniërs

De Frankfurter Zeitung geeft een beschouwing over de z.g.n. gruwelen, op de Armeniërs gepleegd. Het blad wijst er op, dat de Armeniërs in de laatste 20 jaar door Engeland zijn opgestookt en steeds voor Engeland een aanleiding waren om zich te bemoeien met de binnenlandsche politiek van Turkije. Thans in dezen oorlog hebben de Armeniërs tallooze malen hoogverraad gepleegd, waar zij spionneerden voor de Russen en de Engelschen. Tot zelfs in Constantinopel hebben zij samenzweringen op touw gezet tegen de Turksche regeering.

De Armeniër is gehaat door het volk, omdat hij actiever is dan de langzame Turk en zich aldus weet te verrijken. Al de groote handelaars en bankiers zijn Armeniërs. Dit heeft gemaakt, dat de Turken, die toch al niet op hen gesteld waren, ze nog meer haatten.

Het blad zegt, dat indien er onder de ter dood gebrachte Armeniërs onschuldigen waren, Duitschland dit ten zeerste zal betreuren en zorgen, dat dit niet meer voorkomt. Echter is het getal van 800.000 ter dood gebrachte Armeniërs, dat lord Cromer genoemd heeft, zeer stellig schromelijk overdreven. Het blad eindigt met zijn vertrouwen in het beleid der Turksche regeering uit te spreken.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top