De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Het uitmoorden der Armeniërs

Rotterdamsch Nieuwsblad, 20 augustus 1915
Bron: Delpher

Het uitmoorden der Armeniërs

Een doorgesmokkelde brief uit Constantinopel, dien de Daily Mail weergeeft, geeft een eigenaardigen kijk op de middelen, die de Turken tegen de Armeniërs toepassen.

Daar alle mannen van 20–45 onder wapenen zijn en die van 45–60 bij de militaire transporten dienen, zijn alleen de grijsaards en de vrouwen en kinderen in hun woonplaatsen achtergebleven. Ook enkelen, die zich van den militairen dienst hebben vrijgekocht. Al deze Armeniërs worden onder de meest uiteenloopende voorwendsels in de gevangenissen geworpen, terwijl anderen naar de woestijn worden gezonden, waar zij wel langzamerhand van gebrek moeten omkomen. Velen zijn met knuppelslagen afgemaakt, anderen opgehangen.

Het schijnt de bedoeling der Turksche regeering te zijn met alle mogelijke middelen thans het Armeensche ras te doen uitsterven. De schrijver geeft getallen voor verschillende dorpen en geeft nauwkeurige bijzonderheden.

Turkije heeft zich onlangs verdedigd tegen de aantijging van gruwelen te plegen tegen de Armeniërs, door te verklaren dat de Armeniërs trachten de militaire maatregelen van Turkije in de war te sturen, waardoor men genoodzaakt was ze te verwijderen uit de streken, waar spoorlijnen of opslagplaatsen van strategisch belang waren. Er werd echter niet bij gezegd, hoe zij verwijderd werden. Hierop geeft de brief een eigenaardigen kijk.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top