De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De toestand te Constantinopel

De Telegraaf, 16 mei 1916
Bron: Delpher

De toestand te Constantinopel

LONDEN, 15 Mei. (Eigen tel. – Van onzen V.-correspondent). De "Times"-correspondent in den Balkan meldt uit Constanza:

Constantinopel wordt door hongersnood bedreigd. De stad is afhankelijk van de voorraden, die met groote moeilijkheid van uit Constanza per schip verzonden worden. De meeste Christenen zijn tot de grootste armoede vervallen. De kleine kooplieden onder hen zien zich gedwongen hunne winkels te sluiten. Daar het terrorisme hand over hand toeneemt hebben vele Christenen al hun geld moeten afgeven. Niet alleen brood maar bijna alle voedingsmiddelen worden volgens een bon-systeem uitgedeeld. De vluchtelingen uit Klein-Azië, die dagelijks in grooten getale in de stad komen, vluchtend voor de naderende Russische legers, verergeren den toestand in sterke mate. De Christelijke bevolking heeft de grootste moeite om voedsel-bons meester te worden. Dagelijks sterven velen ook onder de Turksche inwoners van honger. Alle handel staat stil. De prijzen zijn ontzaglijk gestegen. Suiker, koffie, rijst, petroleum, boonen en aardappelen kosten vijftienmaal den normalen prijs.

Een kop thee in de restaurants kost 90 cent. De kleinere café's zijn gesloten, de groote bestaan voornamelijk van de Duitschers, die geregeld betaald worden en een gemakkelijk leventje hebben, terwijl de betaling der salarissen van de Turksche ambtenaren maanden ten achter is, wat de verhouding tusschen Turken en Duitschers niet beter maakt.

Vele Turksche families hebben zich met goederen, van de Armeniërs geroofd, verrijkt en doen groote uitgaven bij de handelaars te Constantinopel, terwijl de Christenen niet meer in staat zijn inkoopen te doen.

De geldmarkt is in hoopeloozen toestand.

Goud is niet meer in omloop; zilver verdwijnt mere en meer en zelfs nikkel is zeer schaarsch. In Duitschland vervaardigd papieren geld van vijf en tien piasters, wordt nu in omloop gebracht.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top