De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De misdaden der Duitschers

De Telegraaf, 18 juli 1916
Bron: Delpher

De misdaden der Duitschers

Een aantal politici en journalisten in de landen der geallieerden hebben het volgend verzoekschrift aan de regeeringen dezer landen gezonden:

Naar aanleiding van de misdaden, die de Duitsche, Oostenrijksch-Hongaarsche, Bulgaarsche en Turksche regeeringen met hare ambtenaren en magistraten dagelijks van de Noordzeekust tot aan de grens van Perzië bedrijven.

Naar aanleiding van de uitroeiing der Armeniërs, Syriërs en Grieken in Turkije, de vervolging en vermoording der Serviërs en Grieken op den Balkan, de arrestaties en willekeurige veroordeelingen van Slaven, Roemeniërs en Italianen in Oostenrijk-Hongarije, van Polen, Denen en bewoners van Elzas-Lotharingen in Duitschland, van Russen in Rusland, van Belgen in België en van Fransen in Frankrijk.

Naar aanleiding van het feit, dat vele neutralen, ook ter zee, slachtoffers van dergelijke handelingen geworden zijn.

Naar aanleiding van al, wat de krijgsgevangenen der geallieerden wedervaren is, verzoeken wij de regeeringen van de Quadruple-Entente plechting te verklaren, dat zij zullen bewerken, dat de bedrijven dezer misdaden, de hoogste autoriteiten niet uitgesloten, hun gerechten straf niet ontgaan.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top