De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  In den Kaukasus en Perzië

De Telegraaf, 19 januari 1915
Bron: Delpher

In den Kaukasus en Perzië

De Petersburgsche correspondent van de "Times" meldt, dat de slag van Kara Uqan Woensdag nog voortduurde, maar met vooruitzicht op een beslissende overwinning voor de Russische wapenen.

Volgends de laatste berichten van den onderkoning, werden de Turken uit het gansche gebied boven de Chorok-rivier gedreven. De Westersche sectie van het Kaukasische front wordt dus langzaam maar zeker van ieder gevaar bevrijd. Aan den anderen kant blijkt dat het geheele Erzeroem-leger een onherstelbaar verlies heeft geleden.

De Oostelijke sector van het front is nog altijd niet gezuiverd van Turksche troepen en Koerdische rooverbenden. De slachting op groote van weerlooze Armeniërs en het plunderen van Perzische bezittingen door de would be-kampioenen van Perzië's onafhankelijkheid, moet te Teheran wel alle illusies hebben vernietigd, omtrent den aard der Turksche vriendschap, of omtrent de macht der Perzen, om de zwervende rooverbenden van het Turksche leger het hoofd te kunnen bieden. De komst van flinke versterkkingen te Julfa, aan de Russisch-Perzische grens, zal de Russische bevelhebbers spoedig in de mogelijkheid plaatsen, om de orde in Tabriz en het aangrenzende gebied te herstelen.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top