De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De mishandeling van de Armeniërs

De Telegraaf, 19 augustus 1916
Bron: Delpher

De mishandeling van de Armeniërs

BAZEL, 18 Aug. (Havas). De "Basler Nachrichten" publiceren den volgenden brief, door een aantal leeraren aan de Duitsche school te Aleppo in Syrië aan het departement van Buitenlandsche Zaken te Berlijn gericht:

Wij achten het onze plicht de aandacht van het departement van Buitenlandsche Zaken te vestigen op het feit, dat ons werk aan de school voortaan zijn moreele basis zal missen en alle gezag in de oogen der inboorlingen zal verliezen als de Duitsche regeering niet in staat is verandering te brengen in de brutaliteit, waarmee opgetreden wordt tegen de vrouwen en kinderen van gedoode armeniërs, die hierheen gevlucht zijn. Van 2000 à 3000 boerinnen uit boven-Armenië, die hier in goede gezondheid aangekomen zijn, zijn tenauwernood 40 à 50 skeletten overgebleven. Dat is het onderwijs van de Duitschers, zeggen de inboorlingen. De Duitsche vlag loopt gevaar voor altijd den volkeren van het Oosten een doorn in het oog te blijven.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top