De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Nog steeds Turksche gruwelen in Armenië

De Telegraaf, 22 november 1918
Bron: Delpher

Nog steeds Turksche gruwelen in Armenië

PARIJS, 21 Nov.

De minister van Buitenlandsche Zaken, Pichon, heeft Maandag de Fransch-Armenische vereeniging ontvangen. De president der vereeniging heeft de aandacht der regeering gevestigd op de excessen der Turken in den Kaukasus tegen de Armenische bevolking. Minister Pichon heeft zijne verontwaardiging uitgesproken en de Fransche regeering heeft reeds geprotesteerd bij de Porte tegen deze schending van den wapenstilstand. De minister heeft de vereeniging verzekerd, dat de regeering niets zal verzuimen om de rechten van de Armenische natie krachtig te verdedigen en om de herhaling van dergelijke feiten te voorkomen.

(H.N.)

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top