De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Een oproep van Armeniërs

De Telegraaf, 26 april 1918
Bron: Delpher

Een oproep van Armeniërs

LONDEN, 25 April.

Reuter verneemt, dat de Armenische nationale delegatie een beroep op de beschaafde wereld heeft gepubliceerd, waarin zij zegt, dat Armenië na al de wreedheden van de laatste drie jaren wederom bedreigd wordt door een katastrophe, die zou kunnen leiden tot verdelging van het geheele volk door den opzettelijken wil van de Turksche regeering. De hatelijke lasten, welken de Turken in neutrale landen verspreid hebben, waar zij de Armeniërs van wreedheden tegen de Mohammedaansche bevolking beschuldigen, hebben alleen ten doel de publieke opinie te misleiden en nu reeds een voorwendsel te verschaffen voor de misdrijven, welke de Turken voornemens zijn te begaan en die zij dan als represailles zullen kwalificeeren.

In dezen oproep worden alle beschaafde volkeren er aan herinnerd, dat de Armeniërs door hun vlijt en natuurlijke gaven de beste bemiddelaars zijn tusschen de Westersche beschaving en de volkeren van het Oosten. (Reuter.)

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top