De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De schuldigen aan de Armenische gruwelen

De Telegraaf, 29 november 1918
Bron: Delpher

De schuldigen aan de Armenische gruwelen

(Van onzen V.-correspondent).

LONDEN, 28 Nov.

De "Times"' publiceert een, in het Fransen gestelden, brief van generaal Torcom, lid der Armenische militaire missie die zich thans op weg bevindt van 't Moermangebied herwaarts en waarin hij zegt bij zijne aankomst te Londen aan het opperbevel der geallieerden te zullen vragen een Intergeallieerden krijgsraad in te stellen ten einde een vonnis uit te spreken over den ex-keizer van Duitschland, Ferdinand van Bulgarije, den sultan van Turkije en alle Turksche en Duitsche generaals, die tijdens den oorlog direct of indirect deelgenomen hebben aan de Armenische gruwelen.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top