De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Het Armeensche leger

De Telegraaf, 4 november 1917
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het Armeensche leger

(Eigen bericht).

PARIJS, 3 November.

Uit Tiflis wordt gemeld:

Het Armeensche leger, voor welks formatie de voorloopige Russische regeering machtiging heeft gegeven, wordt steeds verder georganiseerd. Het zal weldra 150.000 man sterk zijn. Het bestaat uitsluitend uit Armeniërs, die Russisch onderdaan zijn en zich vroeger aan andere fronten bevonden; voortaan zullen zij voor de bevrijding van Turksch Armenië strijden. De Armenische vrijwillige legioenen zullen evenals tot dusver, een afzonderlijk corps blijven vormen, dat aan de zijde van het Russisch-Armeensche leger zal strijden. De commissaris van de voorloopige regeering, Charlamof, heeft tijdens een troepen-revue namens de regeering verklaard: "Het is de heilige plicht van de Russische democratie de Armeniërs te helpen om hun oude politieke plannen te verwezenlijken; een van de resultaten van de overwinning onzer wapenen, zal een vrij Armenië zijn."

top