De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Talaat bey over de moorden op de Armeniërs

De Telegraaf, 6 mei 1916
Bron: Delpher

Talaat bey over de moorden op de Armeniërs

Een correspondent van het "Berliner Tageblatt" te Constantinopel heeft een onderhoud gehad met den Turkschen minister van Binnenlandsche Zaken, Talaat bey, dat voornamelijk liep over de houding van de verschillende volkeren van het Turksche rijk. Natuurlijk kwamen hierbij ook de Armeniërs ter sprake en dit was wel het belangrijkste onderdeel van het gesprek, want de minister erkende, dat er "schwere Ausschreitungen" zooals de correspondent van het Berlijnsche blad de moorden op de Armeniërs gelieft te noemen, hebben plaats gehad.

Talaat bey begon natuurlijk met het bekende argument: De Armeniërs wilden met de Russen samenspannen, en daarom was hun verwijdering uit de oostelijke vilajets een militaire noodzakelijkheid. Bij hun transport naar Mesopotamië werden de Armeniërs door "Koerden" overvallen en meerendeels gedood. "Bij het begin der Dardanellen-gevechten," vervolgde de minister, "toen de Turksche regeering dacht over een verplaatsing van haar zetel naar Eskisjehir, was het ook noodzakelijk de Armeniërs uit de streek tusschen Eskisjehir en Constantinopel weg te voeren, doch bij de uitvoering dezer maatregelen zijn, helaas, door de schuld van slechte beambten, zware excessen voorgekomen." Talaat bey hield even op, streek met de hand over de oogen, als wilde hij het slechte visioen verjagen, vertelt de correspondent en voer dan voort: "De berichten over de treurige gebeurtenissen hebben mij menigen nacht niet doen slapen. De schuldige beambten hebben hun verdiende straf gekregen (waarin die "straf" bestond, hebben wij nooit gehoord!) Men heeft ons verweten, dat wij geen onderscheid tusschen schuldigen en onschuldigen gemaakt hebben, maar dat was ook onmogelijk, want wie morgen schuldig was, kon heden wellicht nog onschuldig zijn" (!).

Elke commentaar is bij het bovenstaande overbodig. Talaat bey heeft zelf het "schuldig" uitgesproken. Is het wonder, dat hij 's nachts niet heeft kunnen slapen en hem vreeselijken vizioenen kwelden?

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top