De Telegraaf, 6 september 1915
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Ismid in brand gestoken

LONDEN, 5 September. (Eigen tel. – Van onzen V.-correspondent) De "Times" verneemt uit Mytilene: Reizigers van Constantinopel deelen mede, dat de Turken de stad Ismid, het oude Nicodemia, grootendeels door Armeniërs bewoond, in brand hebben gestoken. Het vuur bleef den 27en en 28en Augustus doorwoeden. Vele Armeniërs werden gedood.

top