De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De verontwaardiging over de moorden in Armenië

De Telegraaf, 8 oktober 1915
Bron: Delpher

De verontwaardiging over de moorden in Armenië

LONDEN, 7 October. (Reuter.) De onthullingen omtrent de moorden op Armeniërs hebben diepe verontwaardiging gewekt in Engeland, De "Westminster Gazette" schrijft:

De Turk is niet dan ten kwade veranderd. Enver bey, wiens onfeilbaarheid nog grooter is dan die van Abdul Hamid, overtreft hem nog in aantal slachtoffers en hij droomt er van, een geheel volk uit te roeien. Ondertusschen zien Duitschland en Oostenrijk toe en keuren het zelfs goed als hun bondgenoot mannen, vrouwen en kinderen bij twintig-, bij duizendtallen vermoordt. Dit is het nieuwste op het gebied van barbaarschheid en Kultur. Wij kunnen het slechts schandelijk noemen en het zou goed zijn, dat aan de ijzingwekkende bijzonderheden, door Lord Bryce over de moorden in Armenië medegedeeld, de aandacht van de Britsche regeering wordt geschonken. Zulk een ondenkbare wreedheid roept luidkeels om ruchtbaarheid en veroordeeling op elke mijl van het aardoppervlak, waar beschaving woont. Zooals wij weten, voeren Duitsche raadgevers in Turkije den boventoon.

De "Globe" zegt: Zelfs in deze dagen van zwaren strijd kunnen wij nog het oor leenen aan de doodskreten van een geteisterd ras, dat wreedaardig den dood wordt ingejaagd door Enver bey, terwijl de christelijke keizer goedkeurend toekijkt. Zelfs niet in alle kronieken ter wereld vinden wij een meer deerniswekkend, een afschuwelijker drama dan dat wat zich thans voor onze ogen afspeelt. Deze gruwelen zijn het uitvloeisel van regeeringsbesluiten, die van Constantinopel zijn uitgegaan en deel uitmaken van een plan, dat in koel beraad gevormd is in het kabinet van Duitschlands bondgenoot.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top