De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Het lot der Armeniërs

De Telegraaf, 8 juli 1915
Bron: Delpher

Het lot der Armeniërs

Onze Londensche correspondent schrijft:

De Armeniërs blijken er rampzalig aan toe te zijn. Duizenden van hen strijden als onderdanen van Rusland, in het Russische leger tegen hun aartsonderdrukkers. De Turksche regeering schijnt daarover zoo vertoornd, dat zij haar Armenische onderdanen allerstrengst vervolgd. De Armenische kolonie te Londen ontving betrouwbare inlichtingen uit verwoeste Armenische dorpen, waarvan de bevolking bevolking bijna geheel werd uitgeroeid. Vrouwen en kinderen werden evenmin gespaard als mannen.

De bijzondere correspondent van de "Times" meldt nu uit Cairo, dat de Turken het Armeensche probleem in Cicilië op karakteristieke wijze oplosten. De bevolking werd vandaar grootendeels naar verschillende plaatsen overgebracht en moest tijdens dit vervoer mishandelingen ondergaan. In Noord-Syrië en Cilicië worden af en toe Armeniërs vermoord. Maar een slachting op groote schaal kwam daar gelukkig niet voor.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top