De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Turksche worgers

De Tribune, 7 juli 1917
Bron: Delpher

De Turksche worgers

De bladen bevatten het volgende veelzeggende en duistere telegram:

Konstantinopel, 4 Juli. (Milli.) De United Press heeft zich uit Parijs laten melden, dat in Siwas een verschrikkelijke moord op de Armeniërs heeft plaatsgehad. De 6000 Armeniërs, die daar kort geleden hadden gewoond, zouden bijna geheel zijn verdwenen.

Nu is het bekend, dat bij het begin van den oorlog de Armeniërs zijn opgestaan. De keizerlijke Ottomaansche regeering was dientengevolge genoodzaakt de Armenische bevolking uit de operatiezône te verwijderen. In die zône lag ook de stad Siwas en de Armeniërs, die daar woonden, zijn dan ook al twee jaar geleden naar Oerfa gebracht. Bovengenoemd bericht kan dus niet juist zijn aangezien er in Siwas geen Armeniërs meer zijn.

Siwas is de hoofdplaats van een Turksche provincie in Noord-Klein-Azië.

Het bericht behoeft geen commentaar.
Er waren in Siwas duizenden Armeniërs.
Ze zijn er niet meer.
Waar zijn ze dan?
Hun gebeenten liggen afgekaagd en reeds verbleekt langs de bergpaden en de ravijnen.

De Turksche beul grinnikt en zegt: Ge zult ze niet meer vinden.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top