De Armeense genocide

Geschiedenis

Zowel westerse diplomaten en missionarissen als Armeense overlevenden hebben uitgebreid verslag gedaan van de diverse vervolgingen die Armeniërs en andere christenen troffen tijdens de nadagen van het Ottomaanse Rijk.

Gedeporteerde Armeense moeder met kinderen

Gedeporteerde Armeense moeder met kinderen vlakbij de stad Aleppo in Syrië. (Bron: George Grantham Bain Collection, Library of Congress, USA)

De verslagen en ooggetuigenissen scheppen een eenduidig beeld. Vanaf het einde van de negentiende eeuw hebben Armeense, Griekse, Assyrische en Aramese christenen structurele vervolgingen te verduren gehad die uiteindelijk in 1915 zijn overgegaan in deportaties, massale moordpartijen, onteigening van bezit en vernietiging van cultureel erfgoed. Zowel via diplomatieke kanalen als in de internationale pers is hier uitvoerig aandacht voor geweest.

De “vergeten” genocide ›››
Een overzichtelijke historische inleiding van genocidedeskundige Ton Zwaan: “Hoewel het woord ‘genocide’ destijds nog niet bestond, kan zonder meer gesteld worden dat de centraal georganiseerde vervolging en vernietiging van de Armeniërs de eerste grote genocide van de 20e eeuw is geweest.” Lees verder ›››

iWitness: overlevenden getuigen ›››
Portretten van Armeense overlevenden met het verhaal van hun persoonlijke ervaringen. iWitness is een project waarin de getuigenissen van een aantal van de laatste nog levende Armeense overlevenden zijn vastgelegd. Lees verder ›››

Berichtgeving in de internationale pers ›››
Eind negentiende, begin twintigste eeuw was de krant niet alleen het eerste maar ook het enige massamedium. In de internationale pers werd veelvuldig gepubliceerd over de vervolging van Armeniërs. Lees verder ›››

Foto's ›››
Naast de ooggetuigenissen en geschreven verslagen bestaat er ondersteunend beeldmateriaal. De foto's die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gemaakt laten weinig aan de verbeelding over. Lees verder ›››

top