De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Armeniërs en de Russen

Algemeen Handelsblad, 1 november 1916
Bron: Delpher

De Armeniërs en de Russen

PETROGRAD, 31 Oct. (P. T. A.) De "Mschak", het oudste Armenische volksblad in den Kaukasus, bevat naar aanleiding van den derden jaardag van de oorlogsverklaring door Turkije een proclamatie aan het Armenische volk, waarin o.a. gezegd wordt: "De Armeniërs, die in de 17de eeuw hun lot onverbrekelijk verbonden aan dat van Rusland, welks dappere troepen vastbesloten zijn den vijand te vernietigen, hebben slechts één wensch, n.l. de Russische wapens te zien zegevieren en met alle kracht tot die zege mede te werken, wetende dat een succes der Turken zou beteekenen de vernietiging van het Armenische volk."

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top