De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Het lijden der Armeniërs

Algemeen Handelsblad, 13 september 1916
Bron: Delpher

Het lijden der Armeniërs

De Presbyterian Board of Foreign Missions te New-York heeft mededeelingen gedaan over den toestand der gedeporteerde Armeniërs in noordelijk Arabië en Syrië. Een der zendelingen deelde gruwelijke bijzonderheden mede over het lot dezer Armeniërs, aan wie de regeering geen brood verstrekt en die aan den honger ten prooi zijn en die in de diepste ellende verkeeren. Velen verdrinken zich in wanhoop in de rivier. Anderen groeven hun eigen graf en wachten daar den dood af. Ook zijn er onder de ongelukkigen gevallen voorgekomen van kannibalisme.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top