De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Engeland en de Oostersche quaestie

Algemeen Handelsblad, 14 september 1918
Bron: Delpher

Engeland en de Oostersche quaestie

De "Daily Telegr", aldus meldt Reuter, wijdt een artikel aan het feit dat te Manchester van de zijde van Armeniërs, Syriërs en Zionisten adressen zijn aangeboden. Het blad meent dat de positie van Groot-Britannië tegenover deze nationale elementen in het Oosten en trouwens de heele Turksche quaestie een der voornaamste aangelegenheden van den oorlog is. "Door vast te houden aan de voldongen feiten in Palestina en Mesopotamië en door de aanwijzing van andere doeleinden van onze politiek in het nabije Oosten, zooals bijv. de verzekering van vrijheid en recht voor het Armenische ras, nemen we een houding aan, die we van moreel standpunt niet meer kunnen opgeven. De "Daily Tel." is van oordeel dat niemand in de geallieerde landen zou kunnen toestemmen in den eisch van Duitschland dat Palestina en Mesotamië aan de Turken zullen werden teruggegeven.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top