De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Hulp voor de Armeniërs

Algemeen Handelsblad, 20 juni 1916
Bron: Delpher

Hulp voor de Armeniërs

De secretaris der Vrienden van Armenia is in staat mede te deelen, zegt "The Church Times", dat het Amerikaansche Comité voor repatriatie van de Armenische vluchtelingen naar de onderworpen deelen van Turkije, uitstekende resultaten verkrijgt.

Het Comité heeft gelukkig een machtigen bondgenoot in den persoon van den Russischen bestuurder van Van. Deze stad van dertig duizend inwoners moest eerst weder bewoonbaar gemaakt worden.

Meer dan 800 huizen en 500 kleine winkels zijn òf afgebrand, òf er was niets meer van over dan het houtwerk. De stad is in een uiterst onzuiveren toestand, en kan een haard van besmettelijke ziekten voor ons uitgeteerd volk worden.

Een groot deel der inwoners is aan het werk gezet om de stad weder bewoonbaar te maken; daardoor wordt een groote moeilijkheid uit den weg geruimd, daar tenminste een deel der bevolking zichzelf kan onderhouden. Het schijnt, dat de Armeniërs niets meer te vreezen hebben van Turken en Koerden; dus is er een goede reden om te hopen, dat het niet lang meer zal duren, dat deze ongelukkigen hun huis en haard weer hersteld zullen zien, en, na alle smart en ellende van het verleden weer de zegeningen van den vrede zullen genieten."

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top