De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Rusland en Armenië

Algemeen Handelsblad, 25 mei 1916
Bron: Delpher

Rusland en Armenië

PETROGRAD, 25 Mei. (P. T. A.) Het congres dat te Petersburg door vertegenwoordigers van tal van Armenische organisaties wordt gehouden is de beste ontkenning van de geruchten betreffende de onderdrukking der niet-Slavische elementen in Rusland. Het congres toch achtte het zijn plicht de gevoelens van toewijding en liefde, welke het ten opzichte van den Keizer koestert tot uiting te brengen en den opperbevelhebber van het Russische leger te verklaren, dat de Armeniërs niets vuriger wenschen dan een Russische overwinning, waarmede het welzijn van Armenië zoo nauw verbonden is.

Een telegram, dat dezelfde gevoelens vertolkte, werd den overwinnaar van Erzeroem, groothertog Nicolaas, gezonden. Ook betuigde het congres Sasonof en zijn collega's in de kabinetten der geallieerden hartelijk dank voor de pogingen door hen in het werk gesteld om de Armeensche quaestie tot een oplossing te brengen.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top