De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Armenische gruwelen

Algemeen Handelsblad, 3 december 1918
Bron: Delpher

Armenische gruwelen

Het Joodsche Correspondentie Bureau verneemt uit Londen:

Een officier van het 4e Turksche leger, door de Engelschen gevangen genomen, deelde het volgende mede omtrent de Armenische gruwelen door zijn leger uitgevoerd:

"Ik verliet Konstantinopel met de 1e divisie onder bevel van Khalil Pasja, een oom van Enver Pasja, en ging naar Oermijah, een stad in Perzië. In Oermijah waren geen aanvallen op Armeniërs gedaan, daar zij zich onder bescherming van den Amerikaanschen Consul gesteld hadden. Bij de divisie was een troep Turksche gendarmen ingedeeld, bestaande uit Koerdische en Turksche vogelvrijverklaarden, aan wier hoofd Yacoeb Bey Arslan stond. Hem was de bijzondere taak opgedragen de bevelen voor Armenische slachtingen uit te voeren. De operatiekring strekte zich over steden en dorpen in Perzië uit, waar de Armenische bevolking totaal uitgeroeid werd en hunne huizen en bezittingen verbrand.

Na Perzië voor den Kaukasus verlaten te hebben, werd het werk der Komitadsjis aan het geregelde leger overgedragen. In den Kaukasus werden van Gaver naar Bitlis en Kara Kilessi alle Armenische dorpen door de troepen aangevallen, verwoest en verbrand. Alle Armeniërs, mannen, vrouwen en kinderen werden zonder genade omgebracht. Dit gebeurde alles op bevel van Khalil Pasja. Naar de kleine plaatsen werd een afdeeling onder bevel van een officier, naar de steden een heel bataljon gezonden. De Armeniërs werden uit de steden verdreven, loopgraven werden aangelegd, de Armeniërs in de loopgraven gedreven en dan doodgeschoten. De loopgraven werden daarna weder met aarde gevuld en talrijke Armeniërs levend begraven. Mijn compagnie kreeg bevel om naar het dorp Karmoek te gaan, waar overeenkomstig de gegeven orders, op straf van dood, het dorp omringd, de inwoners doodgeschoten en de huizen verbrand werden.

De loop der rivieren was door de lijken van duizenden Armeniërs gestremd, de wegen waren er mede bedekt.

In onze divisie werden de Armeensche officieren en soldaten op bevel van Khalil Pasja gedood.

In Bitlis werden talrijke Armeensche notabelen opgehangen, zonder vorm van proces en zonder eenige rechtvaardiging.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top