De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Buitenland – Een telegram uit Stockholm

Het Centrum, 20 juni 1917
Bron: Delpher

Buitenland – Een telegram uit Stockholm

Een telegram uit Stockolm meldt, volgens het Hbl., dat het Nederlandsch-Skandinavisch comité het volgende telegram heeft ontvangen:

Tijdens dezen oorlog heeft Turksch Armenië de vreeselijkste martelingen ondergaan. De vreedzame bevolking, bestaande uit niet minder dan 800,000 zielen, werd weggevoerd, kinderen werden op bevel van de Turksche regeering vermoord. Duitschland bleef dit alles als een onverschillig toeschouwer aanzien.

Na de verschrikkingen, die op de afgrijselijkheden van Abdoel Hamid gevolgd zijn, kan de wereld-democratie Armenië niet langer onder de macht van Turkije laten. Ik hoop, dat alle afdeelingen van de Internationale, bij het proclameren van een vrede zonder annexatie het Armeensche volk niet zullen vergeten, maar vrijheid voor Armenië zullen opeischen, omdat zonder die vrijheid geen duurzame vrede in het Oosten mogelijk is. Het Telegram was geteekend door Micael Jounisson Varandian, afgevaardigde voor Armenië bij het Internationaal Socialistisch Bureau.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top