De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Gruwelverhalen

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 mei 1916
Bron: Delpher

Gruwelverhalen

ST. PETERSBURG, 13 Mei. (P.T.A.) Men meldt uit Moskou, dat prins Argoetinski, lid van de Kaukasische sectie van de vereeniging van steden, aan het comité-generaal van die vereeniging een verslag heeft toegezonden over den staat van zaken in Trebizonde, nadat die stad door de Turken was ontruimd.

Bij de inbezitneming van de stad vonden de Russen er 15,000 inwoners, uitsluitend Grieken, want de Turken waren alle gevlucht. Wat de Armeniërs uit Trebizonde en omstreken aangaat, deze waren door de Turken afgemaakt of verdronken. Men bevestigt aansluitend dat de wreedheden der Turken tegen de Armeniërs van Trebizonde alles te boven gaan wat zij tot nog toe op dat gebied op hun geweten hebben. De verdrijving der Armeniërs uit de stad begon in Juli 1915. Bij wijze van begin werden eenige honderden invloedrijke jonge Armeniërs gevat onder voorwendsel dat zij met den vijand heulden, in booten gebracht en op zee verdronken. Andere Armeniërs werden naar het dorp Djivistik in de buurt van Trebizonde gebracht, de mannen en de vrouwen afzonderlijk. De vrouwen werden verkracht en gedood, de kinderen aan de bajonet geregen. De Turken maakten van hun geweten alleen gebruik tegen heel kleine kinderen, die zij als schietschijf gebruikten. De overlevenden werden naar Erzeroem gebracht

Christelijke Turken vertellen, dat de geheele weg bezaaid lag met lijken van kinderen en volwassenen. Na de eerste ontploffingen begonnen de Turken Armenische jongens weg te voeren, die voor een deel bestemd waren voor Turksche gezinnen om er tot den Islam bekeerd te worden. Anderen werden vermoord en, naar de Grieken zeggen, in manden opeengehoopt en in zee geworpen. Bij de vlucht der Turken uit Trebizonde werden de kinderen uit de Turksche gezinnen aan de Grieken overgelaten. Die kinderen zijn nu door de zorgen van de weldadigheidsvereeniging te Batoem opgenomen. Tot dusver heeft men 60 kinderen verzameld. De Grieken beweren, dat men er wel 1000 kan vinden. Een deel der kinderen is door de Grieken gered, anderen zijn gevlucht naar naburige gehuchten of hebben zich buiten verborgen, zich voedende met wortels en vruchten of met aalmoezen. De te Trebizonde gevonden kinderen bieden een schrikwekkende aanblik. Zij zijn met lompen bedekt, zien er ziek en ontdaan uit en vragen telkens of ze niet afgemaakt behoeven te worden. Het is de algemeene opvatting der Grieken, dat de Turken een massa-moord bedreven hebben, volgens een plan, dat ongetwijfeld op initiatief der Turksche regeering is vastgesteld, die onmeedoogend een ieder vervolgde, die hulp aan de Armeniërs verleende. Men schat het aantal kinderen, dat in de zee geworpen is, op 800. Tal van Armeniërs hebben bij de nadering der Turken zelfmoord gepleegd.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top