De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Buitenlandsch nieuws

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 mei 1918
Bron: Delpher

Buitenlandsch nieuws

Reuter verneemt van Armenische zijde, dat de Armeniërs zich overal in den Kaukasus organiseeren om zich tegen den opmarsch de Turkse troepen in Oostelijke richting te verzetten. Telegrafische berichten, zoowel uit Armenische als uit Turksche bron hebben gemeld, dat er gevechten tusschen Armenische en Turksche troepen hebben plaats gehad en het is duidelijk, dat de opmarsch der Turken in Oostelijke richting aanmerkelijk belemmerd is.

Ondanks de propaganda van den vijand en het verraad van de Tartaren, zijn de Armeniërs vast besloten tot den dood toe te strijden voor de nationale zaak en de verdediging van het land. Op een belangrijke, geestdriftige meeting te Tiflis, zei de president der Armenische vergadering: "Als wij moeten omkomen, zullen wij met eere omkomen." Den volgenden dag namen de Armenischen vakvereenigingen een motie aan, dat alle strijdbare mannen in dienst zouden treden, terwijl de studenten en scholieren ook bijeenkwamen en verklaarden, dat het slagveld de plaats was, waar zij hun studiën zouden voortzetten.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top