De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Uit het Engelsche Lagerhuis

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 november 1915
Bron: Delpher

Uit het Engelsche Lagerhuis

LONDEN, 17 November. (Reuter.) Het Lagerhuis heeft zich gisteren met den moord op Armeniërs bezig gehouden. Lord Robert Cecil zei: Er is in de geschiedenis van de wereld geen afschuwelijker misdaad gepleegd. Er was niet de minste aanleiding toe. De bewering, dat Engelschen agenten de Armeniërs tot rebellie hebben aangespoord is volslagen onwaar. Wat de Armeniërs het best kan beschermen, vervolgde Cecil, is dat wij den oorlog winnen. Al onze krachten moeten wij aanwenden om den vijand te dwingen de voorwaarden van de entente aan te nemen.

Ten slotte konden alleen de Duitschers aan die moorden een einde maken, maar de middelijke medeplichtigheid van Duitschland aan die moorden is onbetwistbaar bewezen. De leer van het Duitsche militairisme leidt logisch tot zulke misdaden, want de staat wordt gesteld op de plaats die in andere landen godsdienst en zedelijkheid innemen. Er is geen grens aan den val van een volk, dat zulk een geloof belijdt. Wij stemmen met Edith Cavell's laatste woorden in: "Vaderlandsliefde is niet genoeg." En het was een groote patriot die dat zei. Als de Duitschers hun staatsvergoding niet prijsgeven zullen ze zelfs nog lager zinken dan nu.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top