De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Armeniërs

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 januari 1917
Bron: Delpher

De Armeniërs

LONDON, 1 Januari. (Reuter.) De Times bevat het verslag van de getuigenis van twee Muzelmannen, die van den moord op de Armeniërs getuige zijn geweest.

In Juni 1915, zoo verklaart een van hen, heb ik in de voorsteden van Moesj tallooze lijken van Armeniërs gezien, zoowel van mannen als vrouwen. Sommige waren doodgeschoten, anderen doorstoken en bijna allen waren op afschuwelijke wijze verminkt. Vrouwen waren van alle kleeren ontdaan. Ik heb 500 vrouwen en kinderen gezien in een kamp bij Bitlis. De gendarmes, die hen bewaakten, zeiden dat de gevangenen gedeporteerd moesten worden, maar dat zij bevel hadden, hen onderweg door benden Koerden te laten vermoorden.

Bij Zaart zag ik ongeveer 15,000 lijken in twee ravijnen liggen.

De Armenische bisschop van Zaart was op zijn verzoek in een naburigen kelder doodgeschoten. Bij Moesj zag ik, hoe gendarmes brandende toortsen wierpen in een stal, waar 500 Armeniërs opgesloten waren. Allen zijn levend verbrand. Te moesj werd iedere Armeniër, die zich op straat vertoonde, omgebracht. Niemand werd gespaard, zelfs geen ouden van dagen of gebrekkigen.

Tusschen Hinis en Sjerkiskend waren twee kuilen vol lijken. Een andere kuil was vol met kinderlijken. Te Karasjoeban dreven ontelbare lijken op de rivier de Moerad.

Te Erzindzjan werden duizenden Armeniërs in den Euphraat geworpen. Velen wierpen zich erin, om aan een vreeselijker dood te ontkomen.

Een fetwa van den Sjeich ul Islam, die vergezeld was van een iradé, verklaarde dat de Armeniërs het bloed van de Muzelmannen vergoten hadden en het dus gewettigd was, hen te dooden. Vrouwen en kinderen werden aangevallen en geschonden en vermoord door georganiseerde benden.

Te Trebizonde werden kinderen, die onder bescherming van den Amerikaanschen consul stonden, weggevoerd en in booten geworpen. Zij werden vermoord of in zakken gestopt, die in zee geworpen werden.

Te Kamasj dwong een bende Koerden de bewakers van een konvooi Armeniërs om heen te gaan en daarna werden alle Armeniërs vermoord en hun lijken in den Euphraat geworpen.

Te Trebizonde werden alle Muzelmannen verwittigd dat zij des doods schuldig waren, als zij aan de Armeniërs onderkomen verschaften. De Turksche ambtenaren zochten de mooiste vrouwen uit, schonden haar en vermoordden haar daarna.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top